Els Pics 2015/16 14.35 
Artigas 2015 Rood 20.90 
Artigas 2015 (in houten kist van 1 Magnum) 43.80 
Cirerets 2007/08/09/10/11/12/13/14/15 34.40 
Cirerets 2007/11/12/13/15 (in houten kist van 1 Magnum) 70.80 
Cirerets 2015 (in houten kist van 6 Magnums) 68.80 
La Basseta 2006/07/08/10/11/12/13/14/15 48.40 
La Basseta 2004 50.40 
La Basseta 2007/10/11/12/13/14  Magnum (in houten kist van 1 Magnum) 98.80 
La Creu Alta 2006/07/08/09/10/12/13/14/15 72.40 
La Creu Alta 2006/07/15 Magnum (in houten kist van 6 Magnums) 144.80 
La Creu Alta 2005/12/13/14/15 Magnum (in houten kist van 1 Magnum) 146.30 
La Creu Alta 2006/07 Imperial (in houten kist van 1 Imperial) 583.20 
Artigas 2015/16(Wit)  24.50